Jak bezpiecznie zmienić sprzedawcę energii? Czy mogę się natknąć na nieuczciwe praktyki przedstawicieli handlowych?

Z analizy skarg wpływających do URE wynika, że niektórzy przedstawiciele handlowi reprezentujący przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii lub gazu:

 • przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy sprzedawcy z urzędu (przedsiębiorstwa z którym odbiorca miał podpisaną umowę), w związku z czym odbiorcy zawierali nową umowę z innym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, namawiając do podpisania nowej umowy;
 • fałszywie informowali odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy;
 • fałszywie informowali odbiorców, iż w związku ze zmianami przepisów prawa konieczna jest aktualizacja umów, w wyniku czego odbiorcy podpisywali umowy z nowym sprzedawcą będąc przekonanymi, iż jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
 • fałszywie obiecywali sprzedaż energii po niższej cenie niż ta, którą dotychczas płacił odbiorca, po czym odbiorca już przy pierwszym rachunku zauważał, że płatności są większe niż dotychczas;
 • nie informowali przy zawieraniu umów o usługach dodatkowych - np. ubezpieczeniu, które są dodatkowo płatne;
 • informowali, niezgodnie z prawdą, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą zostanie rozwiązana bez żadnych konsekwencji finansowych wobec odbiorcy;
 • nie informowali o 10-dniowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem dostawcy (od 25 grudnia 2014 to prawo obowiązuje przez 14 dni);
 • ponaglali konsumentów do jak najszybszego podpisania dokumentów bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że:

 • nie wysyła swoich przedstawicieli, ani pracowników Urzędu, do domów konsumentów;
 • nie udziela przedsiębiorstwom energetycznym żadnych upoważnień do występowania w imieniu Urzędu;
 • nie jest stroną umów sprzedaży energii elektrycznej lub paliw gazowych;
 • traktuje wszystkich sprzedawców energii w sposób równoważny i niedyskryminacyjny - nie rekomenduje zatem wyboru oferty konkretnego, wybranego sprzedawcy.

Urząd Regulacji Energetyki zachęca do zapoznania się z publikowanym w serwisie internetowym Urzędu Zbiorami Praw Konsumentów i materiałami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi kwestii zmian sprzedawcy.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom