Czy w przypadku, gdy zmienię zdanie mogę wrócić do sprzedawcy z zatwierdzoną taryfą?

Tak, sprzedawca z zatwierdzoną taryfą pełni rolę sprzedawcy z urzędu i ma obowiązek zawrzeć umowę z odbiorcą w gospodarstwie domowym, oferując energię po zatwierdzonej cenie.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom