Kiedy będę miał umowę kompleksową i jedną fakturę, a kiedy oddzielne umowy: sprzedaży oraz dystrybucyjną i oddzielne faktury?

 

Zarówno jeśli sam dokonujesz zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, jak i w przypadku, w którym korzystasz z pomocy nowego sprzedawcy masz dwie możliwości.
  1. możesz zawrzeć umowę kompleksową, zawierającą w sobie elementy umowy dystrybucyjnej i sprzedaży, w związku z tym dostajesz jedną fakturę, a w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy będziesz musiał 1) zawrzeć nową umowę kompleksową 2) zawrzeć oddzielne umowy – z nowym sprzedawcą i z operatorem systemu dystrybucyjnego.
  2. możesz wybrać inną możliwość, polegającą na zawarciu oddzielnych umów z OSD i z nowym sprzedawcą, w takim przypadku będziesz otrzymywał od nich oddzielne faktury, zaś kolejna zmiana sprzedawcy będzie się wiązała z rozwiązaniem umowy sprzedaży.
Zawarcie umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą możliwe jest tylko wówczas, gdy sprzedawca ten porozumiał się w tej sprawie z operatorem, do którego sieci przyłączony jest odbiorca. Zapytaj sprzedawcę, czy może zawrzeć z Tobą umowę kompleksową.

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom